ЗАПИШІТЬСЯ НА БЕЗКОШТОВНУ ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦІЮ
☑ Натискаючи, Ви даєте згоду на обробку Ваших персональних даних та погоджуєтесь з Політикою конфіденційністі.
Корисна інформація

МОРАТОРІЙ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЄКТІВ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

ПИТАННЯ:
Чи має право орган місцевого самоврядування встановлювати мораторій на надання дозволів на виготовлення проєктів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення ОСГ?

ВІДПОВІДЬ:

І)

Згідно з частинами 1, 2 статті 116 Земельного кодексу України громадяни та юридичні особи набувають (1) право власності та (2) право користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом, або за результатами аукціону.
Набуття права на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування.

Пунктом “в” частини 3 цієї статті передбачено, що безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян провадиться у разі одержання земельних ділянок із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених цим Кодексом.

За правилами частини 1 статті 121 Земельного кодексу України громадянин України має право претендувати на безоплатне отримання у власність земельної ділянки під ОСГ у розмірі не більше 2 га.

Частиною 1 статті 122 Земельного кодексу України встановлено, що сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб.
Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування встановлений статтею 123 Земельного кодексу України, а порядок безоплатної приватизації статтею 118 цього Кодексу.

Слід зазначити, що за приписами частини 1 стаття 50 Закону України «Про землеустрій» від 22.05.2003 проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок розробляються у разі формування нових земельних ділянок із земель державної, комунальної власності та у разі зміни цільового призначення земельних ділянок.

Отже, якщо особа має бажання отримати у власність (користування) земельну ділянку комунальної власності для ведення ОСГ, яка ще не сформована, вона обов’язково повинна мати відповідний проєкт землеустрою щодо відведення.

Але, перш ніж звернутися до землевпорядної організації, за правилами частини 2 статті 123 Земельного кодексу України, зацікавлена особа повинна звернутися з клопотанням про надання дозволу на його розробку до відповідного органу місцевого самоврядування.

Абзацом 2 частини 2 статті 123 Земельного кодексу України встановлено, які відомості повинно містити таке клопотання:
  1. орієнтовний розмір земельної ділянки;
  2. її цільове призначення;
  3. графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки;
  4. письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки).
(Аналогічний порядок передбачений частиною 6 статті 118 Земельного кодексу України для реалізації безоплатної приватизації.)

Частиною 3 статті 123 Земельного кодексу України встановлено, що рішення про надання дозволу або про відмову має бути прийнято протягом 1 місяця.
Також частина 3 цієї ж статті містить вичерпний перелік підстав, за яких може бути відмова у наданні такого дозволу - це невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам:
  • законів,
  • прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів
  • а також генеральних планів населених пунктів
  • іншої містобудівної документації,
  • схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць,
  • проєктів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.
(Аналогічний перелік підстав відмови передбачено частиною 6 статті 118 Земельного кодексу України для реалізації безоплатної приватизації).

Як бачимо, накладення органом місцевого самоврядування мораторію на надання дозволу на виготовлення проєкту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки не є підставою для відмови у наданні дозволу, відповідно до частини 3 статті 123, частини 6 статті 118 Земельного кодексу України.

ІІ)

Разом з цим, приймаючи рішення про встановлення мораторію, орган місцевого самоврядування керується тим, що він все ж таки є власником комунальної землі, а отже, користуючись цим правом може самостійно та повноцінно вирішувати долю своєї власності, у тому числі, й встановлюючи подібні обмеження.

Так, пунктом 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності (…) в тому числі (…) можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам (….), здавати їх в оренду, продавати (…) вирішувати питання їхнього відчуження.

Відповідно до пункту 6 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються відповідною радою.

А пунктом 8 цієї ж статті унормовано, що право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб’єктів.

Отже,чи є право особи на відведення бажаної земельної ділянки комунальної власності таким безумовним, і яке його місце в системі реалізації прав власності сільською громадою?


Для отримання відповіді на ці запитання необхідно звернутись до Конституції України.
Згідно з частиною 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Тому, у цій частині слід звернути увагу на те, що чинним законодавством не передбачено право органу місцевого самоврядування відступати від положень статті 118 , статті 123 Земельного кодексу України.

При цьому слід враховувати, що відповідно до наведених вище правових норм, отримання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки не означає обов`язкового позитивного вирішення питання про надання певної земельної ділянки у користування, оскільки право на земельну ділянку виникає на підставі рішення відповідного органу місцевого самоврядування про надання її у користування, а не на підставі рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

За своєю суттю рішення про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки не є рішенням уповноваженого органу про надання права користування (власності) на відповідну земельну ділянку, а лише надає можливість розробки технічної документації на цю земельну ділянку, і ніяким чином не впливає на права та інтереси зацікавленої особи, пов`язані з землекористуванням.

Матеріали підготовлено Адвокатом Оленою Смоляк в рамках співробітництва з Українським проєктом бізнес-розвитку плодоовочівництва. З питаннями можна звертатися до Адвоката Олени Смоляк на комерційній основі тел +38 096 564 33 70 (Viber, Telegram) пошта: ea.smoliak@gmail.com


Сільське господарство